Hygieniapassi

Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä ja pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava hygieniapassi. Ruokaviraston sivuilta löytyy taulukko pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelystä. Taulukossa on esitetty esimerkkejä tehtävistä, joissa hygieniapassi vaaditaan.

Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Ruokaviraston laatiman hygieniapassitestin. Elintarvikelain muutoksen myötä, hygieniapassia ei ole enää saanut soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien.

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden hygieniapasseista ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.

Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että työntekijällä on hygieniapassi. Tällöin elintarviketyöntekijä hallitsee elintarvikehygienian perusteet ja tiedostaa elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät riskit.

Hae sivustolta