Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa. Elintarvikehuoneistossa esimerkiksi valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään elintarvikkeita.

Elintarvikehuoneistot jaetaan ilmoitettuihin ja hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin. Ilmoitettavia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi kahvilat, ravintolat ja myymälät. Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot voivat olla pysyviä (esim. ravintola ja myymälä), liikkuvia (esim. torimyyjät) tai virtuaalisia (esim. verkkokauppa).

Hyväksyttäviä elintarvikehuoneistoja ovat elintarvikealan laitokset, kuten esimerkiksi liha-alan ja kala-alan laitokset. Hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita. Tuotteet myydään pääasiassa muille elintarvikehuoneistoille.

Elintarvikehuoneistoista tulee tehdä ilmoitus ympäristöterveysvalvontaan. Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyä ennen vähittäismyyntiä, tulee hakea elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi.

Hae sivustolta