Tarkastus

Elintarviketoiminnan valvontatiheys määräytyy kohteelle tehdyn riskinarvioinnin mukaan. Lisätietoja valvontakohteiden riskinarvioinnista ja tarkastustiheyden määrittämisestä voit lukea ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmasta. Linkki suunnitelmaan löytyy ympäristötoimen verkkosivun alaosasta.

Ensimmäisen tarkastus tehdään pääsääntöisesti 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Tarkastukset tehdään yleensä ennalta ilmoittamatta, ja niillä kiinnitetään huomiota mm. siisteyteen, työasuihin sekä säilytys- ja tarjoilulämpötiloihin. Lisäksi käydään läpi omavalvontaa ja sen toimivuutta. Tarkastuksen tulokset julkaistaan Oiva-raportteina. Tarkastukset ovat maksullisia.

Lisätietoja tarkastuksista voit lukea oivahymy.fi-sivustolta.

Oiva-hymy

Elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia, joiden tulokset julkaistaan Oiva-raportteina. Oiva-raportit julkaistaan hymynaamoin oivahymy.fi-sivustolla.

Raportti kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja toiminnan turvallisuudesta. Elintarvikealan yritysten tulee julkistaa Oiva-raportti sisäänkäyntiensä yhteydessä ja yrityksensä internet-sivuilla.

Oiva-arvioinnit perustuvat Oiva-arviointiohjeisiin. Arviointiohjeet löytyvät oivahymy-sivustolta.

Arviointiasteikko on neliportainen: oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono. Arvosanat muodostuvat osa-alueittain, joita ovat esimerkiksi tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus, henkilökunnan toiminta ja koulutus sekä elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta.

Tarkastuksen kokonaistulos määräytyy heikoimman arvosanan mukaan. Raportin lopussa on lyhyt kuvaus tarkastuksella havaituista puutteista. Oivassa ei arvioida asiakaspalvelun tai muun palvelun tasoa eikä ruuan makua.

Hae sivustolta