Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Elintarviketyöntekijän terveydentilan selvitys

Terveydentilan selvitys

Terveydentilan selvityksellä tarkoitetaan työsuhteen alussa terveydenhuoltohenkilökunnan tekemää haastattelua ja ohjausta sekä lisäksi tarvittaessa laboratoriotutkimuksia (esimerkiksi salmonella). Selvityksen voi hankkia työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta.

Selvitys vaaditaan myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden. Selvitys vaaditaan ennen palvelussuhteen alkamista tai aina silloin, kun työssäolon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä voi olla salmonellabakteerin kantaja (kuumeinen ripulitauti tai esim. perheenjäseneltä todettu salmonellatartunta).

Terveydentilan selvitys vaaditaan henkilöiltä, jotka työskentelevät tehtävissä, jossa

  • käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita
  • käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita sen jälkeen, kun elintarvike on kuumennettu eikä sitä kuumenneta uudestaan ennen tarjoilua
  • kypsennetään elintarvikkeita

Elintarvikealan toimijalla tulee olla ajantasainen kirjanpito henkilökunnan terveydentilan selvityksistä. Omavalvonnasta tulee vähintään käydä ilmi työntekijät, joilta selvitys vaaditaan, ja että kyseisten henkilöiden soveltuvuus elintarviketyöhön on todettu sekä se, missä terveydentilan selvityksiä säilytetään. Varsinaisia henkilökunnan terveystietoja ei tarvitse säilyttää työpaikalla, vaan ne voidaan säilyttää esimerkiksi työterveyshuollossa.

Ruokaviraston sivuilta löytyy taulukko pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelystä. Taulukossa on esitetty esimerkkejä tehtävistä, joissa terveydentilan selvitys vaaditaan.

Hae sivustolta