Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan kirjallisesti ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksessa tulee olla tiedot hakijasta, myyntipaikasta ja selvitys nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinivalmisteita voidaan luovuttaa toimijalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu lääkelaitokset rekisteriin.

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta peritään lupamaksu ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan mukaisesti sekä lisäksi vuosittainen valvontamaksu.

Hae sivustolta