Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntilupa

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti on luvanvaraista. Myyntilupaa haetaan kirjallisesti ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksessa tulee olla tiedot hakijasta, myyntipaikasta ja selvitys nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntilupa annetaan viranhaltijapäätöksenä. Kun lupa on myönnetty, päätöksen tekijä lähettää siitä ilmoituksen lääkelaitokselle. Nikotiinikorvaushoitovalmisteita voidaan luovuttaa toimijalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu lääkelaitokset rekisteriin.

Myyntiluvasta peritään ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan mukainen maksu sekä vuosittainen valvontamaksu.

Hae sivustolta