Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslain ja – asetuksen määräyksiä sekä muita maan käyttämistä ja rakentamista sääteleviä säännöksiä. Rakennusjärjestyksen määräyksiä on noudatettava, paitsi jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määrätään toisin.

Rakennusjärjestyksestä löydät paikallisiin oloihin liittyviä määräyksiä, esimerkiksi rakennusoikeudesta, rakennusten sijoittumisesta ympäristöön sekä rakentamisesta ranta-alueilla.

Rakennusjärjestyksestä löydät myös tiedon siitä, tarvitsetko rakentamistoimenpiteellesi rakennusluvan tai toimenpideluvan vai riittääkö kirjallinen toimenpideilmoitus.


Hae sivustolta