Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Terveydensuojelulain mukaiset huoneistot

Vesilaitokset

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Hyväksymistä on haettava myös toiminnan muuttuessa, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia: esim. uusi vedenottopaikka, uuden käsittely-yksikön tai -kemikaalin käyttöönotto tai verkoston olennainen laajentaminen.
Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Hakemuksen käsittelystä ja vesilaitoksen tarkastuksesta peritään taksan mukainen maksu.


Muut ilmoitettavat huoneistot

Seuraavista huoneistoista tai toiminnoista on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle ennen kuin kun toiminta aloitetaan. Ilmoitus on tehtävä myös kun toimintaa tai toimitiloja oleellisesti muutetaan.

 • Solarium, tatuointi, erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihoa rikkovaa toimintaa
 • Koulu tai oppilaitos
 • Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka, esiopetustilat
 • Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka
 • Yleinen sauna
 • Yleinen uimahalli- tai kylpylä
 • Yleinen uimaranta
 • Yleinen majoitushuoneisto (esim. hotelli, hostelli, maatilamatkailu, aamiaismajoitus, lomakeskusten tai leirintäaluiden mökit, säännöllisesti vuokrattavat lomamökit)
 • Julkinen kuntosali tai muu liikuntatila (esim. liikuntahallit, jäähallit)
 • Vanhainkodit, tehostetun hoivan palvelukodit ja muut vanhustenhuollon palveluyksiköt, jossa annetaan jatkuvaa hoitoa
 • Lastenkodit, koulukodit ja muut vastaavat lastensuojelun yksiköt jossa annetaan jatkuvaa hoitoa
 • Muut laitokset, huoneistot ja toiminnot joista saattaa aiheutua käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • Yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh 10 m³/vrk)

Ilmoituksen käsittelystä ja kohteen mahdollisesta tarkastuksesta peritään taksan mukainen maksu.


Omavalvonta

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiselta toiminnanharjoittajalta edellytetään säännöllistä omavalvontaa ja toimintatapoja terveysriskin hallitsemiseksi. Riskien tunnistamisella ja seurannalla on ennaltaehkäisevä vaikutus terveyshaittojen syntymiseen. Omavalvontaan sisältyy terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja dokumenttien säilyttäminen.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomainen arvioi omavalvonnan toimivuutta ja miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Toiminnanharjoittajaa voidaan pyytää esittämään, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä.

Alla olevan linkin takaa löytyvään ohjeeseen on koottu esimerkein aihealueet, joista omavalvonta voi koostua.


Eläintenpito kaava-alueella

Terveydensuojelulaki muuttui vuoden 2017 alusta, eikä eläinsuojista ja aitauksista tarvitse enää tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on kuitenkin rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätietoja mm. eläinten rekisteröinnistä Ruokaviraston sivuilla

Eläinsuojista, aitauksista tai eläintenpidosta ei saa aiheutua terveydellistä haittaa. Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava. Tarvittaessa ympäristöterveysvalvonta valvoo eläintenpitoa, jos siitä aiheutuu haju-, melu- tai muita terveyshaittaan liittyviä valituksia.

Eläinten olosuhteita koskevia yhteydenottoja tai ilmoituksia hoitaa valvontaeläinlääkäri.


Janne Litmanen

Vastaava ympäristöterveystarkastaja

044 459 8563 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena talousvesiasiat Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven alueilla sekä ympäristöterveysvalvonnan hallinto.

Kirsi Hyvärinen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7489 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelut

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Lisätietoja

Pääasiallisena vastuualueena terveydensuojelu-, uima- ja talousvesiasiat Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan alueilla.

Hae sivustolta