Omavalvonta

Kaikilla elintarvikealan toimijoilla tulee olla omavalvonta ja sen toteuttamisesta on pidettävä kirjaa. Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Velvoite koskee siis yhtälailla torimyyntiä tai tilapäistä myyntiä harjoittavaa, kuin suurta elintarviketuotantolaitosta pyörittävää yritystä.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu. Jokainen yritys tekee omavalvonnan omaan toimintaan sopivaksi ja oman toiminnan riskit huomioiden. Ympäristöterveystarkastajat ja valvontaeläinlääkäri valvovat omavalvonnan toimivuutta ja neuvovat tarvittaessa toimijaa omavalvonnassa.

Omavalvontaa laatiessa voit halutessasi hyödyntää omavalvontasuunnitelmapohjaa. Samalta sivulta löytyvät myös valmiit lomakkeet omavalvonnan kirjauksia varten.

Hae sivustolta