Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristöterveysvalvonnan taksa

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA 1.1.2022 ALKAEN


Liite 1 MAKSUTAULUKOT (1.1.2022 alkaen)

Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60,00 euroa. Maksut peritään käytetyn ajan mukaan.

Maksutaulukon maksuista poikkeaminen ks. maksutaksan (pdf) 9 §.

VALVONTA- TAI TARKASTUSMAKSUT

Käyntimaksu (peritään jokaiselta käynniltä erikseen) 30 €
Kohdetyyppi Tarkastusmaksu (Ohjeellinen tarkastusaika)
Elintarvike

 • Tarjoilupaikka (ei ruuan valmistusta, vähäistä tarjoilua)
 • Siirrettävä tila / liikkuva myyntilaite
 • Alkutuotanto
 • Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita
 • Elintarvikkeiden kuljetus
 

60 €  (1h)

Elintarvike

 • Kioski
 • Grillikioski
 • Myymälä, jossa teollisuuspakattuja elintarvikkeita
 • Elintarvikkeiden varasto tai tukku, ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita
 • Tarjoilukeittiö, jakelukeittiö (muualla valmistetun ruuan tarjoilua)
 • Kahvila (ei ruoka-annosten tarjoilua)
 • Munanpakkaamot
 • Hunajanpakkaamot

Tupakka

 • Tupakkalain mukainen valvonta (esim. ravintolat)

Terveydensuojelu

 • Uimaranta
 • Kauneushoitola, muu ihon käsittely, tatuointi, lävistys
 

120 € (2h)

Elintarvike

 • Myymälä, jossa vähäistä tai pientä palvelumyyntiä
 • Leipomo
 • Laitoskeittiö, henkilöstöravintolat
 • Ravintola alle 50 asiakaspaikkaa
 • Pikaruokapaikka
 • Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v
 • Kala-alan laitos alle 250 000 kg/v
 • Muut elintarvikkeiden valmistajat ja tuotantolaitokset

 Terveydensuojelu

 • Vesilaitos alle 10 m3/vrk tai alle 50 henkilöä.
 • Vesilaitos jolla ei omia ottamoita, vedenjakelualue
 • Päiväkoti, ryhmis, lastenkoti
 • Koulu
 • Vanhainkoti tai vastaava, muut sosiaalialan yksiköt
 • Yleinen liikuntatila
 • Majoitushuoneisto
 

180 € (3h)

 

 

Elintarvike

 • Myymälä, jossa laajaa palvelumyyntiä
 • Ravintola yli 50 asiakaspaikkaa
 • Leipomo, suuri tai helposti pilaantuvia tuotteita
 • Keskuskeittiöt

Terveydensuojelu

 • Vesilaitos yli 10 m3/vrk tai yli 50 henkilöä
 • Uimahalli, kylpylä

 

 

240 € (4h)

 • Toiminnot tai kohteet joita ei ole luokiteltu yllä.
 • Kohteet joissa yhdellä käynnillä tarkastetaan useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia.
 • Kohteet jossa yhdellä käynnillä tarkastetaan useampi kohde (esim. yleisötilaisuudet)
 • Toiminnanharjoittajan pyynnöstä suoritettavat tarkastukset
 • Tarkastukset, jotka voivat perustua elintarvikelain 9 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden (määräykset yms.) valvomiseen. (Uusintatarkastus)
 • Alkutuotannon uusintatarkastukset
 • Terveydensuojelulain suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä havaitun epäkohdan johdosta annetun määräyksen tai kehotuksen valvonta (Uusintatarkastus)
Käytetyn ajan mukaan
 • Alkutuotannon uusintatarkastukset (eläinlääkärin tekemänä)
Tarkastuksen tekevän eläinlääkärin taksan mukaan (40€/h +matkakulut, käyntimaksua ei peritä)

NÄYTTEENOTTOMAKSUT, MITTAUSMAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Vesinäytteet
 • Elintarvikenäytteet
 • Pintanäytteet elintarvikehuoneistosta /laitoksesta

 

50 €/näyte

samasta toimipisteestä samalla näytteenottokerralla otetut seuraavat näytteet 3 €/näyte.

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otetuista näytteistä ei peritä erillistä näytteenottomaksua. Paitsi mahdolliset rahti- tai postimaksut.

 • Luminometrinäytteet
Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otettuna 5 €/näyte.

Erillisestä näytteenotosta lisäksi näytteenottomaksu 50 €.

 • Sisäilmanäytteet
 • Pinta- ja materiaalinäytteet sisäilmatutkimuksissa
 • Terveydensuojelulain 26 § mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehtävä erillinen mittaus
Käytetyn ajan mukaan + käyntimaksu.

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Myös tarkastuksen yhteydessä otetavista näytteistä peritään maksu

 • Muu näytteenotto tai mittaus
Tapausharkinnan mukaan joko

 • Käytetyn työajan mukaan + käyntimaksu tai
 • näytteenottomaksu 50 €

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

 • Asiakkaan toimittama näyte
Peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

 


HAKEMUSTEN JA ILMOITUSTEN KÄSITTELYMAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Toimijavaihdokseen (y-tunnus muuttuu) liittyvät ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä). Toiminnan lopettamista ja keskeyttämistä koskevasta ilmoituksesta tai esim yhteystietojen muutoksesta ei peritä maksua.

_____________________

 • Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 10 § mukaisen rekisteröinti-ilmoituksen käsittely. (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 13 § mukaisen kontaktimateriaalitoiminnan rekisteröinti-ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 9§ mukaisen hyväksytyn itujen alkutuotannon hakemuksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)

Muiden alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä ei saa periä maksua. (El 73 §)

60 € (1 h)

 

 

 

 

120 €  (2 h)

 

 

 • Terveydensuojelulain 20§ 3 mom mukainen vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätös (Riskinarvioinnin tarkastaminen ja päätös)

 

Vesilaitoksen tarkastusmaksun mukaan.
 • Elintarvikelain mukaiset eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset (tarkastuskäynti ja käyntimaksu sisältyvät hintaan)
 • Terveydensuojelulain 18 §: n mukainen hakemus (vesilaitos) (tarkastuskäynti ja käyntimaksu sisältyvät hintaan)
 

630 €  (10 h)

 • Toiminnot ja kohteet joita ei ole luokiteltu yllä esim:
  • tupakkalain mukainen asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellosta,
  • jne…
 • Kohteet joissa käsitellään samalla kertaa useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia tai useita kohteita.
 

Käytetyn ajan mukaan + käyntimaksu


ELINTARVIKELAIN JA TERVEYDENSUOJELULAIN VUOTUISET PERUSMAKSUT

Tyyppi Maksu
Elintarvikelain mukainen perusmaksu peritään vuosittain suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvalta toiminnanharjoittajalta tai toimipaikalta, kuten elintarvikelain 72§ on mainittu. 150 €
Terveydensuojelulain mukainen perusmaksu peritään vuosittain suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvalta toiminnanharjoittajalta tai toimipaikalta, kuten terveydensuojelulain 50§ on mainittu. 150 €
Mikäli toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa sekä elintarvike- , että terveydensuojelulain perusmaksuun piiriin kuuluvaa toimintaa peritään kummastakin oma maksu  

TUPAKAN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA, TUKKUMYYNTI-ILMOITUS SEKÄ NÄIDEN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Tupakan vähittäismyynnin lupamaksu tai tukkumyynti-ilmoituksen käsittely
200 €
 • Tupakan vuosittainen valvontamaksu
500 € /myyntipiste.

Jos myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä 1000€ /myyntipiste.

Jos kyseessä kausiluonteinen myynti (alle 6 kk/v) peritään valvontamaksua 50 %

 • Tupakan määräaikaisen tai kesken vuotta haetun luvan valvontamaksu
41 €/kk/myyntipiste

jos myynnissä nikotiininesteitä sekä tupakkatuotteita 82€/kk/myyntipiste.

 


NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA JA VUOTUINEN VALVONTAMAKSU

Tyyppi Maksu
 • Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa (lääkelaki) (ei merkitystä myyntipisteiden määrällä)
102 €
 • Niktoniinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu
30€

MUUT MAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Vesilaitoksen sekä uimahallin tai kylpylän valvontatutkimusohjelman laatiminen tai päivittäminen
 • Elintarvikkeiden vientitodistukset tai muut asiakkaan pyytämät todistukset.
 • Viranomaistoimintaan eli lakisääteisiin tehtäviin kuulumattomat, erillisestä pyynnöstä annettavat lausunnot.
Käytetyn työajan mukaan

Lisäksi käyntimaksu, mikäli vaatii tarkastuskäynnin


ULKOPUOLISTEN TOIMIJOIDEN MAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Laboratoriotutkimukset (esim. vesinäytteet, sisäilmanäytteet yms.)
 • Rahtikulut (esim. asiakkaan ottaman näytteen toimittaminen laboratorioon)
 • Hakemuksen tai ilmoituksen mahdolliset kuulemis- tai tiedottamiskulut
 • Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät tutkimukset, mittaukset, selvitykset yms.
Ulkopuolisen palveluntuottajan hinnaston mukaan

Hae sivustolta