Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Ympäristöterveysvalvonnan taksa

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalveluiden (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA 1.1.2024 ALKAEN


Liite 1 MAKSUTAULUKOT (1.1.2024 alkaen)

Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 70,00 euroa. Maksut peritään käytetyn ajan mukaan.

Maksutaulukon maksuista poikkeaminen ks. maksutaksan (pdf) 9 §.

VALVONTA- TAI TARKASTUSMAKSUT

Käyntimaksu (peritään jokaiselta käynniltä erikseen) 35 €
Kohdetyyppi Tarkastusmaksu (Ohjeellinen tarkastusaika)
Elintarvike

 • Riskiluokka 0 1) 2) (Rekisteröity elintarvikehuoneisto)
 

70 € – 140€ (1-2h)

Elintarvike

 • Riskiluokka 1 1) 2)  (Rekisteröity elintarvikehuoneisto)

Terveydensuojelu

 • Uimaranta
 • Kauneushoitola, muu ihon käsittely, tatuointi, lävistys
 

70€ – 210€ € (1-3h)

Elintarvike

 • Riskiluokka 2 1) 2)  (Rekisteröity elintarvikehuoneisto)
 • Riskiluokka 3 1) 2) (Rekisteröity ja hyväksytty elintarvikehuoneisto)
 • Riskiluokka 4 1) 2) (Rekisteröity ja hyväksytty elintarvikehuoneisto)

 Terveydensuojelu

 • Vesilaitos alle 10 m3/vrk tai alle 50 henkilöä.
 • Vesilaitos jolla ei omia ottamoita, vedenjakelualue
 • Päiväkoti, ryhmis, lastenkoti
 • Koulu
 • Vanhainkoti tai vastaava, muut sosiaalialan yksiköt
 • Yleinen liikuntatila
 • Majoitushuoneisto
 

140€ – 280€ (2-4h)

 

 

Elintarvike

 • Riskiluokka 5 1) 2) (Rekisteröity ja hyväksytty elintarvikehuoneisto)

Terveydensuojelu

 • Vesilaitos yli 10 m3/vrk tai yli 50 henkilöä
 • Uimahalli, kylpylä

 

 

210€ – 350€ (3-5h)

 • Toiminnot tai kohteet joita ei ole luokiteltu yllä.
 • Etätarkastukset ja asiakirjatarkastukset
 • Uusintatarkastukset
 • Kohteet joissa yhdellä käynnillä tarkastetaan useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia.
 • Kohteet jossa yhdellä käynnillä tarkastetaan useampi kohde tai toiminto (esim. yleisötilaisuudet)
 • Toiminnanharjoittajan pyynnöstä suoritettavat tarkastukset
 • Tarkastukset, jotka voivat perustua elintarvikelain 9 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden (määräykset yms.) valvomiseen. (Uusintatarkastus)
 • Alkutuotannon uusintatarkastukset
Käytetyn ajan mukaan 70€/h + tarvittaessa käyntimaksu

1) Elintarvikevalvontakohteiden riskiluokat perustuvat Ruokaviraston ohjeeseen ”Elintarvikehuoneiston ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja elintarvikelainsäädännön mukaisen valvontatarpeen määrittäminen” Ohje/versio 1028/04.02.00.01/2022/5.
2) Kohteen riskiluokkana käytetään VATI järjestelmän ominaisuustietojen antamaa automaattista riskiluokitusta


NÄYTTEENOTTOMAKSUT, MITTAUSMAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Vesinäytteet
 • Elintarvikenäytteet
 • Pintanäytteet elintarvikehuoneistosta /laitoksesta

 

80 €/näyte

samasta toimipisteestä samalla näytteenottokerralla otetut seuraavat näytteet 3 €/näyte.

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut

Asiakkaan tuoman näytteen toimittaminen laboratorioon viranomaisen ottamien muiden näytteiden mukana 15€

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otetuista näytteistä ei peritä erillistä näytteenottomaksua. Paitsi mahdolliset rahti- tai postimaksut.

 • Luminometrinäytteet
Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otettuna 5 €/näyte.

Erillisestä näytteenotosta lisäksi näytteenottomaksu 80 €.

 • Sisäilmanäytteet
 • Pinta- ja materiaalinäytteet sisäilmatutkimuksissa
 • Terveydensuojelulain 26 § mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehtävä erillinen mittaus
Käytetyn ajan mukaan + käyntimaksu.

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Myös tarkastuksen yhteydessä otetavista näytteistä peritään maksu

 • Muu näytteenotto tai mittaus
Tapausharkinnan mukaan joko

 • Käytetyn työajan mukaan + käyntimaksu tai
 • näytteenottomaksu 80 €

Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

 • Asiakkaan toimittama näyte
Peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut.

Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

Valvontasuunnitelmassa (kpl 7) mainituista viranomaisen ottamista ja maksamista omista näytteistä (esim projektinäytteet) ei peritä näytteenottomaksua


HAKEMUSTEN JA ILMOITUSTEN KÄSITTELYMAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 10 § mukaisen rekisteröinti-ilmoituksen käsittely. (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 13 § mukaisen kontaktimateriaalitoiminnan rekisteröinti-ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)
 • Elintarvikelain 9§ mukaisen hyväksytyn itujen alkutuotannon hakemuksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä)
 • Toimijanvaihdokseen liittyvä ilmoituksen käsittely.
  (ei tarkastuskäyntiä)

Muiden alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä ei saa periä maksua. (El 73 §)

Toiminnan lopettamista ja keskeyttämistä koskevasta ilmoituksesta tai esim yhteystietojen muutoksesta ei peritä maksua.

140€ (2h)
 • Terveydensuojelulain 20§ 3 mom mukainen vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätös
  (Riskinarvioinnin tarkastaminen ja päätös)
Vesilaitoksen tarkastusmaksun mukaan

 

 • Elintarvikelain mukaiset eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset (tarkastuskäynti ja käyntimaksu sisältyvät hintaan)
 • Terveydensuojelulain 18 §: n mukainen hakemus (vesilaitos) (tarkastuskäynti ja käyntimaksu sisältyvät hintaan)
315€ – 735€ (4-10h)

 

 • Toiminnot ja kohteet joita ei ole luokiteltu yllä esim:.
  o tupakkalain mukainen asuntoyhteisön hakemus tupakointikiellosta,
  o jne…
 • Kohteet joissa käsitellään samalla kertaa useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia tai useita kohteita.
Käytetyn ajan mukaan + käyntimaksu

 


ELINTARVIKELAIN JA TERVEYDENSUOJELULAIN VUOTUISET PERUSMAKSUT

Tyyppi Maksu
Elintarvikelain mukainen perusmaksu peritään vuosittain suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvalta toiminnanharjoittajalta tai toimipaikalta, kuten elintarvikelain 72§ on mainittu. 150 €
Terveydensuojelulain mukainen perusmaksu peritään vuosittain suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvalta toiminnanharjoittajalta tai toimipaikalta, kuten terveydensuojelulain 50§ on mainittu. 150 €
Mikäli toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa sekä elintarvike- , että terveydensuojelulain perusmaksuun piiriin kuuluvaa toimintaa peritään kummastakin oma maksu  

TUPAKAN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA, TUKKUMYYNTI-ILMOITUS SEKÄ NÄIDEN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

 

Tyyppi Maksu
Tupakan vähittäismyynnin lupamaksu tai tukkumyynti-ilmoituksen käsittely

_______________

Tupakan vähittäismyyntiluvan muutosilmoituksen käsittely, ei tarvetta uudelle päätökselle

200 €

_________

 

70€

Tupakan vuosittainen valvontamaksu 500 € /myyntipiste.

Jos myynnissä sekä tupakkatuotteita että nikotiininesteitä 1000€ /myyntipiste.

Jos kyseessä kausiluonteinen myynti (alle 6 kk/v) peritään valvontamaksua 50 %

Tupakan määräaikaisen tai kesken vuotta haetun luvan valvontamaksu 41 €/kk/myyntipiste

jos myynnissä nikotiininesteitä sekä tupakkatuotteita 82€/kk/myyntipiste.

 


NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPA JA VUOTUINEN VALVONTAMAKSU

Tyyppi Maksu
Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa (lääkelaki) (ei merkitystä myyntipisteiden määrällä)

__________________

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan muutos, ei tarvetta uudelle päätökselle

102 €

 

 

70€

Niktoniinivalmisteiden vuosittainen valvontamaksu 30€

MUUT MAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Elintarvikkeiden vientitodistukset tai muut asiakkaan pyytämät todistukset.
 • Viranomaistoimintaan eli lakisääteisiin tehtäviin kuulumattomat, erillisestä pyynnöstä annettavat lausunnot.
Käytetyn työajan mukaan

Lisäksi käyntimaksu, mikäli vaatii tarkastuskäynnin


ULKOPUOLISTEN TOIMIJOIDEN MAKSUT

Tyyppi Maksu
 • Laboratoriotutkimukset (esim. vesinäytteet, sisäilmanäytteet yms.)
 • Rahtikulut (esim. asiakkaan ottaman näytteen toimittaminen laboratorioon)
 • Hakemuksen tai ilmoituksen mahdolliset kuulemis- tai tiedottamiskulut
 • Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät tutkimukset, mittaukset, selvitykset yms.
Ulkopuolisen palveluntuottajan hinnaston mukaan

Hae sivustolta