Tupakointikieltoalueita:

 • Päiväkotien ja oppilaitosten (peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset) sisä- ja ulkotilat.
 • Perhepäivähoitopaikkojen sisätilat, kun lapsia on hoidossa.
 • Alle 18-vuotiaille hoitoa antavien laitosten sisä- ja ulkotilat.
 • Ravintoloiden sisätilat (sallittu vain hyväksytyssä tupakkakopissa).
 • Virastojen sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat.
 • Yleisien tilaisuuksien sisätilat.
 • Yleisien tilaisuuksien ulkotilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan (esim katsomot).
 • Yleisien kulkuneuvojen sisätilat.
 • Työyhteisöjen yhteiset ja yleiset sekä asiakkaille tarkoitetut sisätilat.
 • Hotellien sekä muiden majoitusliikkeiden sisätilat.
 • Asuinyhteisöjen yhteiset sisätilat (esim yhteiset saunatilat, ullakko, kellari, porraskäytävä, kerhotilat).

Tupakansavu ei saa levitä tupakointitilasta alueille joissa tupakointi ei ole sallittua. Käytännössä tupakointi on kiellettävä ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) välittömässä läheisyydessä, koska näiden kautta tupakansavu yleensä leviää sisätiloihin esteettä. Savun kulkeutumiseen sisälle vaikuttavat oleellisesti myös tuuliolosuhteet. Tyynellä ilmalla tupakansavua kulkeutuu sisätiloihin useiden metrien päästä avoimien kulkuteiden ja ilmanvaihtokanavien kautta. Tästä johtuen tupakointia ei tule sallia rakennuksen ovien, ikkunoiden tai tuloilmakanavien välittömässä läheisyydessä mikä käytännössä tarkoittaa useita metrejä rakennuksesta.

Hae sivustolta