Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi

Tupakointikiellot- ja rajoitukset

Tupakointikiellot- ja rajoitukset

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja. Tupakointikieltoa sovelletaan myös esimerkiksi vesipiipun ja poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen, sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin. Tupakointikielto koskee rakennuksia, kulkuneuvoja ja muita vastaavia sisätiloja.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat

  • yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan
  • päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat

Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Savutonta tupakkatuotetta (esimerkiksi nuuska) ei saa käyttää

  • päiväkotien
  • esi- tai perusopetusta
  • ammatillista koulutusta
  • lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa

Tupakointikiellon hakeminen asuntoyhteisöön

Tupakointiin liittyvät haitta- ja häiriötilanteet on aina suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti keskustelemalla ja sopimalla tupakoinnin pelisäännöistä taloyhtiössä. Taloyhtiö voi esimerkiksi osoittaa sallitun tupakointipaikan yhtiön piha-alueelta. Taloyhtiön hallitus voi päättää tupakointipaikan sijainnista. Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin.

Lisätietoja tupakointikiellosta ja hakemuslomakkeen löydät Valviran sivuilta.

 

Hae sivustolta