Verkostovesi

Verkostovettä valvotaan säännöllisesti otettavin näyttein. Jokaiselle vesilaitokselle tehdään oma valvontatutkimusohjelma. Verkostoveden laadusta saa tietoa ympäristöterveystarkastajilta tai vesilaitokselta. Mikäli havaitset aistinvaraisia ongelmia verkostovedessä, ota yhteyttä vesilaitoksen edustajaan tai ympäristöterveystarkastajaan.

Vesilaitoksen hyväksyminen

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin laitos on hyväksytty.

Hyväksymistä on haettava myös toiminnan muuttuessa, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan taikka
veden laadussa tai jakelussa tapahtuu toimitettavan talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Esim. uusi vedenottopaikka, uuden käsittely-yksikön tai -kemikaalin käyttöönotto tai verkoston olennainen laajentaminen. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.


Omasta kaivosta tai lähteestä saatava juomavesi

Omasta lähteestä saatava vesi on hyvä tutkituttaa säännöllisesti. Ennen näytteenottoa on ympäristöterveystarkastajan kanssa syytä neuvotella, mitä vedestä kannattaa tutkia.

Vesinäytteen tutkituttamiskuluista vastaa kaivon omistaja tai tutkimuksen tilaaja. Vesinäytteen hinnat vaihtelevat sen mukaan mitä analyysejä vedestä tehdään. Yleensä kaivovesinäytteiden hinnat ovat noin 100 – 300 euron välillä (v. 2019).

Lisätietoja kaivoista ja kaivovedestä saa mm. Suomen ympäristökeskuksen sivuilta ja Hyvä kaivo -esitteestä.


Janne Litmanen

Vastaava ympäristöterveystarkastaja

044 459 8563 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Saarijärvi, Säästökeskus, Kauppakatu 5 b (2 krs.)

Kirsi Hyvärinen

Ympäristöterveystarkastaja

044 459 7489 Soita

Yksikkö

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta

Toimipaikka

Viitasaaren kaupungintalo, Keskitie 10

Hae sivustolta